abd vatandaşlığı
green card çekilişi
HİZMET SÖZLEŞMESİBu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir. Sistemi kullanmadan önce lütfen aşağıda yazılı olan maddeleri dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse siteyi kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı başvuru formunu doldurmanız halinde bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu sayfayı zaman içerisinde tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek şartları görmeniz açısından önemlidir. 1. Taraflar ve Sözleşmenin Amacı 

Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamında adı geçen HİZMET SAĞLAYICI ve MÜŞTERİ tanımlamaları şöyledir: 
HİZMET SAĞLAYICI : Danışmanlık hizmeti veren GREENCARDMERKEZI.COM 
MÜŞTERİ : Danışmanlık hizmetinden faydalanmak için başvurmuş kişi 
İşbu sözleşme sunulan hizmet için yukarıda belirtilen tarafların haklarını güvence altına almak ve aralarındaki ilişkiyi düzenlemek için hazırlanmıştır. 


2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

HİZMET SAĞLAYICI aşağıda yazılı durumlarda, MÜŞTERİ 'nin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 

2.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda. 

2.2. Sitede yer alan çalışmaların, içeriğin ve kullanıcı panelinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda. 

2.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan MÜŞTERİ sorumludur. Aynı şekilde MÜŞTERİ, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük MÜŞTERİ'ye aittir. 

2. 4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda. 


3. Hizmet Sağlayıcı 'nın Hak ve Sorumlulukları 

3.1. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ 'nİn mesai saatleri içinde ulaşabileceği ve sorduğu sorulara cevap alabileceği hizmet birimi ile gerekli desteği sağlayacaktır. Hizmet bedeli ödemesini yapmış olan MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilmiş olan kullanıcı panelinden ileteceği sorulara daha hızlı cevap alabilir ve sorularının takibini yapabilir.

3.2. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ 'nin bilgi girişini kolaylaştıracak kullanıcı panelini sağlar ve MÜŞTERİ 'nin her türlü verisini korumak ve düzenli bir şekilde yedeklemek için elinden geleni yapar. Buna rağmen doğal afetler veya teknik zaruretler gibi HİZMET SAĞLAYICI 'nın kusuru dışında kullanıcı panelinde ve verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. 

3.3. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ 'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, online formlardan veya elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, MÜŞTERİ'ye aittir.

3.4. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ tarafından yapılan başvuruyu web sitesi üzerinden online olarak alır ve sisteme kayıt eder. Başvuru çekiliş merkezine iletilirken veritabanında bulunan bu bilgiler kullanılacaktır. Bu bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından dolayı başvurunun yapılamamasından veya yapılabilecek duyuru ve bildirimlerin ulaşmamasından HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. 

3.5. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ 'nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak ve ancak resmi makamlardan soruşturma talebi gelmesi durumunda bilgileri araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. Başvuru iptali yapılmış olsa bile yasal yükümlülük gereği kayıtlı bilgiler bir süre sistemde tutulacaktır. 

3.6. HİZMET SAĞLAYICI, hizmet bedeli ödemesi yapılmış MÜŞTERİ 'nin başvuruya hazır halde bulunan eksiksiz ve hatasız başvurusunu döneminde ve zamanında çekiliş merkezine iletmekle yükümlüdür. Başvuru iletildiğinde çekiliş merkezi tarafından verilen ve başvurunun gerçekten yapıldığının kanıtı olan doğrulama numarasını (confirmation number) MÜŞTERİ paneline kayıt edecek ve bunun için bir ücret talep etmeyecektir.

3.7. HİZMET SAĞLAYICI, başvuruyu çekiliş merkezine iletirken MÜŞTERİ 'nin talebiyle veya gerek gördüğü hallerde MÜŞTERİ 'nin yararına olacak şekilde iletişim adresi olarak PTT'den kiralamış olduğu kendi posta kutusu adresini kullanabilir. Bu şekilde MÜŞTERİ adreslerindeki olası değişiklere karşı postanın başvuru sahibine ulaşmamasını veya dağıtımda kaybolmasını önlemek amaçlanmıştır. Başvuru sahibinin çekilişi kazanması halinde HİZMET SAĞLAYICI, posta kutusuna gelecek olan kazandı bilgi zarfı için MÜŞTERİ 'den hiç bir ektra ücret talep etmeyecektir. MÜŞTERİ dilerse bu zarfı hiç bir ücret ödemeden talep edip işlemleri kendisi yapabilir veya ekstra danışmanlık ücreti karşılığında bu işlemlerin HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılmasını talep edebilir. (Değişiklik Notu: Çekilişi kazananlara artık posta ile sarı zarf gönderilmiyor. Confirmation number ile http://www.dvlottery.state.gov/ESC/ sitesinden çekilişin sonucu öğrenilebilir. Kazananlar dvselectee.state.gov internet sitesinde belirtilen işlemleri ugulayabilirler.)

3.9. Sonraki yıllarda meydana gelebilecek, ABD makamlarınca başvuruların iptal edilmesi ya da çeşitli nedenlerden dolayı başvuruların yapılamaması gibi hizmet iptali durumlarında HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. 

3.10. HİZMET SAĞLAYICI fiyat değiştirme hakkını saklı tutar. Hizmet fiyatının artış olarak değişmesi halinde MÜŞTERİ'nin başvurusu için önceden yaptığı ödemelere bu fark yansıtılmayacak ve MÜŞTERİ'nin kazanılmış hakkı korunacaktır. Hizmet fiyatının azalış olarak değişmesi halinde ise MÜŞTERİ bir hak talep edemez. 

3.11. HİZMET SAĞLAYICI'NIN SINIRLI SORUMLULUĞU : HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ 'ye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, sunduğu hizmetlerin MÜŞTERİ 'nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. MÜŞTERİ 'nin sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direk ve/veya dolaylı zararlarında HİZMET SAĞLAYICI 'nın sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin toplam bedeli kadar olabilir. 

3.12. HİZMET SAĞLAYICI sözleşme maddelerini değiştirebilir, yeni madde ekleyebilir veya mevcut olan bir maddeyi çıkarabilir. Site içeriğinde, sunulan servislerde, gizlilik politikası ve geri iade şartlarında gerek gördüğü takdirde değişiklikler yapabilir. 


4. Müşteri 'nin Hak ve sorumlulukları 

4.1. MÜŞTERİ, başkası adına bilgisi ve onayı dışında başvuru yapmadığını, yaptığı başvurunun kendisine ait olduğunu, aynı yıl içerisinde sadece 1 başvuru yapabileceğini, yine aynı yıl içerisinde başka bir aracı siteden yaptığı ve işleme alınmış bir başvurusu varsa yeni bir başvuru yapamayacağını, başvuru şartları bilgisini okuduğunu, anladığını ve başvuru şartlarına uygunluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2. MÜŞTERİ, başvurusunu yaptıktan sonra dilerse cayma hakkını kullanarak 10 gün içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin email ile yazılı olarak bildirimde bulunarak başvurusunu iptal ettirebilir. Böyle bir durumda HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ 'den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. (Daha fazla bilgi için lütfen iade şartları sayfamızı ziyaret ediniz.)

4.3. MÜŞTERİ, kendisine sunulan hizmet sağlanmış olmasına rağmen (başvurunun çekiliş merkezine iletilmesi) mobil ödeme, paypal veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ödemeye itiraz edilerek ödemenin geri çekilmesi (chargeback) veya banka aracılığı ile ödemeye itiraz edilmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI'nın uğrayacağı mağduriyet ve zararı karşılayacağını, ödemenin yapılmaması halinde hakkında dava açılıp icra takibi yapılabileceğini kabul ve beyan eder. 

4.4. MÜŞTERİ, başvuru formunu doldururken girdiği bilgileri üye panelinden değiştirip düzenleyebilir. MÜŞTERİ sistemde kayıtlı olan bu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeli ve her zaman güncel tutmalıdır. Başvuru çekiliş merkezine iletilirken bu bilgilerin eksikliğinden, yanlışlığından veya güncel olmamasından dolayı oluşabilecek zararlardan HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. 

4.5. MÜŞTERİ, istenilen formatta güncel başvuru bilgisi ve fotoğraf(lar)ı HİZMET SAĞLAYICI'ya zamanında teslim etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, kullanıcı panelinden bilgilerini ve fotoğraf(lar)ı başvurusu yapılana kadar güncelleyebilir. MÜŞTERİ tarafından email veya normal posta ile gönderilen fotoğraf(lar)ın zamanında ulaşmamasından, bilgilerin eksik olması veya fotoğraf(lar)ın ulaşmaması nedeni ile yapılamayan başvulardan HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

4.6. MÜŞTERİ, sitenin ve sistemin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Sisteme yetkisiz bir şekilde sızma ve verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Email ile gönderdiği veya panel üzerinden eklediği dosyalara (resim vb.) trojan/rootkit gibi zararlılar ekleyemez. Aksi takdirde "bilişim suçları" kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

4.7. MÜŞTERİ 'ye HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılan bilgilendirmeler email ile elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Manuel olarak veya sistem tarafından gönderilen emailler MÜŞTERİ email hesabının bağlı bulunduğu servis sağlayıcı tarafından herhangi bir sebeple veya spam email olarak algılanıp red edilebilir. Bazı durumlarda gönderilen email gelen posta kutusu yerine çöp posta kısmına düşebilir. Bu ve benzeri durumlarda emaillerin karşı tarafa ulaşmamasından HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. Olası bilgilendirme aksiliklerine karşı MÜŞTERİ periyodik aralıklarla kendisine sunulan başvuru paneline giriş yapıp başvurusunun son güncel durumunu takip etmekle yükümlüdür.

4.8. MÜŞTERİ, sözleşemede yazan kurallara uymayı ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Zaman içerisinde sözleşmede meydana gelebilecek değişiklikleri ve yapılacak düzenlemelere uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, sözleşme değişikliklerini sitede "hizmet sözleşmesi" adıyla ulaşılabilen sayfadan takip etmekle yükümlüdür. 


5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi, Süresi ve Feshi

MÜŞTERİ başvuru formunu doldurup gönderdiği andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşmenin süresi MÜŞTERİ 'nin hizmet aldığı süre kadardır. Sözleşme, başvurunun yapılması ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme fesih olsa bile zaman içerisinde MÜŞTERİ'nin sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden dolayı HİZMET SAĞLAYICI uğrayacağı her türlü zararın aynen tazminini talep etme ve kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkına haizdir. 


6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 


7. Tebligat ve E-posta Adresleri

HİZMET SAĞLAYICI tebligat ve e-posta adresi iletişim sayfasında belirtilmiştir. MÜŞTERİ tebligat ve e-posta adresi için başvuru bilgilerindeki adres kullanılacaktır. Olası değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirilmedikçe bu adreslere yapılan bildirimllerin geçerli olacağını ve kendilerine iletilmiş sayılacağını kabul ederler. GreenCardMerkezi.com sitesi ABD hükümetine veya çekiliş merkezine bağlı bir kurum değildir. Ücretsiz olarak katılabilen Green Card Çekilişi için ücretli danışmanlık hizmeti sunarak başvuru sahibi adına başvuruları çekiliş merkezine ileten ve bu konuda destek hizmeti sunan özel bir kuruluş olup sunulan hizmet çekilişte kazanma şansınızı arttırmaz ve kazanmanızı garanti etmez. Hatasız olarak yapılan tüm başvurular çekilişte eşit şansa sahiptir.

Green Card Nedir? | Green Card Çekilişi | Green Card Çekilişi Başvurusu | Green Card Danışmanlık Hizmeti | Green Card Şartları | Green Card Fotoğraf Kuralları | Green Card SSS

|   Gizlilik Politikası   |   İade Şartları   |   Hizmet Sözleşmesi   |   Kişisel Veriler (KVKK)   |

Bu sitedeki tüm bilgiler greencardmerkezi.com'a aittir. Bir parçası yada tümü izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
Her hakkı saklıdır - Copyright ©2005-2024 GreenCardMerkezi.com

www.greencardmerkezi.com